A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Balm

İlaç olarak kullanılan bir kaç çeşit yağ, balsam yağı.

Balanoplasty

Penis başı üzerinde uygulanan herhangi bir estetik ameliyat.

Balaneutics

Şifalı suların terkibini ve tedavi değerlerini konu alan bilim dalı.

Bacteriuria

İdrarda bakteri bulunması (mililitrede 100.000 veya daha çok sayıda).

Bacteriotoxemia

Bakteri toksinlerinin kana geçişi, bakteri toksinlerin sebep olduğu zehirlenme hali.

Bacteriopexia

Bakterilerin vücuttaki fagositik hücreler tarafından (imha edilmek üzere) tutulması.

Bacteriology

Bakterileri inceleyen bilim, bakteri bilgisi, bakteryoloji.

Bacteriocidin

Kanda bulunan bakterileri yok eden bir madde, bakteryosidin.

Bacteriochlorin

Fotosentetik bakterilerde bulunan ve CO2’nin indirgenmesini sağlayan enzim.

Bacterination

Hastalığa karşı bağışıklık oluşturma veya tedavi amacıyla kişi vücuduna (hastalığın etkeni olan) ölü mikropların enjekte edilişi.

Bacteria

Aynı zamanda “Şizomiset” olarak da adlandırılan bir grup mikro-organizma.

Bacitracin

Bacillus subtilis grubu organizmalardan elde edilen bir antibiyotik.

Bacillotherapy

Vücuda bakteri vererek hastalığı tedavi etme, bakteriyoterapi.

Babinsi’s reflex (sign)

Ayak tabanı sert ve künt bir cisimle çizildiğinde baş parmağın aşağıya büküleceği yerde yukarı doğru kıvrılması.

Bacillogenous

Basiller tarafından meydana getirilen, basillerin sebep olduğu.

Bacilliculture

Basillerin uygun ortamda üretilmesi, basilden kültür yapılması.

B.C.G.

Sığır tüberküloz basilinden yararlanarak hazırlanan bir aşı.

Aascularization

Kansızlaşma, kansı zkalma (Bandaj uygulanması sonucu belli bir bölgenin kansız kalışı gibi).

A.T.T

“Antitetanus toxoid” için kullanılan kısaltma.

A.T.S.

“Antitetanus serum” için kullanılan kısaltma.

A.S.O.

“Antistreptolysin O” için kullanılan kısaltma.

A.P.T

Alum precipitated dipkheria toxoid” kelimeleri için kullanılan kısaltma.

A.I.S. Antilymphocyte serum

Kan dolaşımındaki lenfositler üzerinde etki göstererek bağışıklık meydana gelmesini engelleyen bir esrum.

A.I.H

Bir kadının, kendi kocasına ait meni ile suni olarak döllenmesi.

A.I.D.

Bir kadının, yabancı bir erkeğe ait meni aracılığıyla, suni olarak döllenmesi.

A.H.G

Antihemofilik globulin kelimeleri için kullanılan kısaltma.

A.G.G.S

Anti gas gangrene serum” kelimeleri için kullanılan kısaltma.

A.E.G.

Hava kullanılarak çekilen ensefalografi için kullanılan deyim.

Quadri

Dört, dört kıvrımlı, dört katlı.

Wafer

1. Vaginaya konulmaya mahsus yassı fitil; 2. Bir çeşit yassı pilül.

Canal

Vücutta dar ve boru şeklinde herhangi bir geçit, kanal, mecra, canalis.

Benzoin

Antiseptik ve balgam söktürücü bir reçine.